Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-28-514

Fastsetting av samisk navn på Sortland kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-10-1319

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Sortland kommune, Nordland


FOR-2016-11-10-1318

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Sortland kommune, Nordland


2015

FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-03-24-332

Forskrift om politivedtekt, Sortland kommune, Nordland


2010

FOR-2010-06-17-1156

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sortland kommune, Nordland


2007

FOR-2007-03-01-482

Forskrift om hundehold, Sortland kommune, Nordland


2005

FOR-2005-09-15-1078

Forskrift for bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer, og for bruk av motorkjøretøy på vinterføre, Sortland kommune, Nordland


2004

FOR-2004-10-14-1687

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sortland kommune, Nordland


FOR-2004-10-14-1386

Forskrift om åpningstider ved serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol, Sortland kommune, Nordland


2003

FOR-2003-11-13-1883

Forskrift om minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelse for elg, Sortland kommune, Nordland


FOR-2003-08-29-1100

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


FOR-2003-08-29-1099

Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1459

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 62, Forfjorden naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1525

Forskrift om fredning av Vikosen naturreservat, Sortland kommune, Nordland


FOR-2000-12-21-1520

Forskrift om fredning av Forfjorddalen naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland


FOR-2000-02-10-152

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Sortland havnedistrikt, Sortland kommune, Nordland


1999

FOR-1999-01-29-59

Endring av grensen mellom Kvæfjord og Sortland kommuner. Iverksetting og unntak fra valgloven og kommuneloven, Kvæfjord og Sortland kommuner, Troms og Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1373

Forskrift om fredning av Selnesvatnet naturreservat, Sortland kommune, Nordland