Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-09-07-1060

Forskrift om gebyrregulativ for plan, regulering, byggesak, geodata og landbruk, Sørum kommune, Akershus


2015

FOR-2015-06-24-783

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus


2014

FOR-2014-12-17-1873

Forskrift om betalingsregulativ for plan, næring og kultur, Sørum kommune, Akershus


2012

FOR-2012-12-12-1408

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sørum kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-14-1313

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sørum kommune, Akershus


FOR-2011-09-07-944

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, Akershus


FOR-2011-03-23-329

Forskrift om politivedtekt, Sørum kommune, Akershus


2010

FOR-2010-06-16-1913

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sørum kommune, Akershus


2008

FOR-2008-12-17-1661

Vedtekt om kommunal veglysnorm, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-12-17-1631

Vedtekt om felles kommunal vegnorm, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-12-17-1630

Vedtekt om kommunal VA-norm, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-09-03-999

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-09-03-998

Forskrift om renovasjon, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-06-11-598

Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme på Sørumsand, Sørum kommune, Akershus


FOR-2008-04-23-528

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Sørum kommune, Akershus


2006

FOR-2006-05-04-491

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sørum kommune, Akershus


1997

FOR-1997-12-11-1341

Forskrift om åpningstider for serveringsstedene, Sørum kommune, Akershus


1981

FOR-1981-06-26-3735

Godkjenning av våpen og flagg, Sørum kommune, Akershus


1961

FOR-1961-06-16-14

Forskrift om sammenslåing av Sørum og Blaker kommuner, Akershus