Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-01-22-47

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


2015

FOR-2015-05-22-537

Forskrift om politivedtekt, Stange kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-03-07-290

Forskrift om tvungen tømming av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-07-289

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-07-254

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark


2008

FOR-2008-12-18-1666

Forskrift for nedgravde oljetanker, Hamar, Løten og Stange kommune, Hedmark


FOR-2008-11-26-1659

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Stange kommune, Hedmark


FOR-2008-11-26-1658

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Stange kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-09-13-1174

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Stange kommune, Hedmark


FOR-2006-04-19-514

Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Stange kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-10-05-1209

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark


2003

FOR-2003-12-17-1870

Forskrift om feiegebyr, Stange kommune, Hedmark


FOR-2003-10-15-1328

Forskrift om tildeling av salgs- og skjenkebevilling, Stange kommune, Hedmark


1999

FOR-1999-12-08-1406

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Stange kommune, Hedmark


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1993

FOR-1993-07-09-656

Forskrift om fredning av Årkjølen naturreservat, Stange og Nord-Odal kommuner, Hedmark


1989

FOR-1989-08-24-885

Forskrift om jaktregler for Romedal almenning, Stange kommune, Hedmark


1986

FOR-1986-06-20-1368

Godkjenning av våpen og flagg, Stange kommune, Hedmark


1984

FOR-1984-02-29-623 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Stange kommune, Hedmark