Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-14-1411

Forskrift om hundehold, Stavanger kommune, Rogaland


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


2014

FOR-2014-12-11-1688

Forskrift for gatenavn, adressering og adresseforvaltning, Stavanger kommune, Rogaland


2013

FOR-2013-06-17-1112

Renovasjonsforskrift, Stavanger kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


FOR-2009-08-27-1136

Forskrift om politivedtekt, Stavanger kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-04-28-649

Forskrift om salgs- og skjenketider, Stavanger kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-06-14-1072

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Stavanger kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-10-01-4687

Forskrift om vedtekt for sikring av renovasjonsspann og avfallscontainere i Stavanger sentrum og i kommunale bygninger, Stavanger, Rogaland


FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1998

FOR-1998-07-17-778

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Stavanger og Karmøy kommuner, Rogaland


1997

FOR-1997-12-15-1510

Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Stavanger kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-01-12-38

Midlertidig forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Bærum, Stavanger og Steinkjer kommuner, Akershus, Rogaland og Nord-Trøndelag. Endret 9 jan 2003 nr. 62


1994

FOR-1994-02-17-264

Forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Stavanger kommune, Rogaland


1992

FOR-1992-04-06-255

Forskrift om fisket i Store Stokkavatn, Stavanger kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2213

Forskrift om fredning for Gausel naturreservat, Stavanger kommune, Rogaland


FOR-1984-05-11-3245

Forskrift om innskrenket fart i Stavanger havnedistrikt