Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-14-318

Forskrift om midlertidig ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden, Steigen kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-02-1436

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Steigen kommune, Nordland


2013

FOR-2013-02-13-220

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Steigen kommune, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-244

Forskrift om fredning av Storvatnet naturreservat, Steigen kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-242

Forskrift om fredning av Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen kommune, Nordland


2009

FOR-2009-12-16-1851

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Steigen kommune, Nordland


FOR-2009-12-16-1786

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Steigen kommune, Nordland


2003

FOR-2003-02-12-362

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Steigen kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1432

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 35, Brennvika naturreservat, Steigen kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1431

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 34, Engelvær naturreservat, Steigen kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1430

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 33, Brunvær naturreservat, Steigen kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1487

Forskrift om fredning av Hopvasslia naturreservat, Steigen kommune, Nordland


1998

FOR-1998-11-24-1167

Forskrift om politivedtekt, Steigen kommune, Nordland


1991

FOR-1991-01-11-39

Godkjenning av våpen og flagg, Steigen kommune, Nordland


1984

FOR-1984-08-09-1507 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Steigen kommune, Nordland


1973

FOR-1973-04-30-4180

Forskrift om fredning av Storfurua, Steigen kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-03-4

Forskrift om sammenslåing av Nordfold, Leiranger, Steigen, Sørfold, Kjerringøy, Hamarøy og Tysfjord kommuner, Nordland


1962

FOR-1962-04-13-7

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nordfold, Leiranger og Steigen kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-342 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Steigen kommune