Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-23-255

Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-05-25-1410

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-11-1552

Forskrift om vern av Kjesbu–Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1551

Forskrift om vern av Møytlaskardet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1550

Forskrift om vern av Møytla naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1501

Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda–Trollfossklompen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-12-11-1500

Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-16-1295

Forskrift om vern av Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1292

Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat, Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1509

Forskrift om gebyrregulativ for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-15-1508

Forskrift for kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-12-1622

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-17-1692

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Steinkjer og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag fylke


FOR-2004-12-17-1691

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1698

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 15, fredning av Vellamelen fuglefredningsområde, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1697

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 14, fredning av Lundleiret fuglefredningsområde, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-08-27-4902

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-644

Forskrift om politivedtekt, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag


1996

FOR-1996-07-11-764

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer og Stjørdal kommuner, Nord-Trøndelag