Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-15-430

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-12-16-1617

Forskrift om vern av Hemrasmarka naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-05-23-570

Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-18-1559

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2008-09-12-1017

Forskrift om fredning av Vikanbukta fuglefredningsområde, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-05-22-559

Forskrift om båndtvang for hund, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2004

FOR-2004-02-20-390

Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1715

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 32, fredning av Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


2002

FOR-2002-11-08-1256

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-01-23-54

Forskrift om politivedtekt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


1996

FOR-1996-07-11-764

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer og Stjørdal kommuner, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1993

FOR-1993-08-19-877

Forskrift om tidsinnskrenkninger for salg av øl og om skjenketider, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1993-05-07-407

Forskrift om vern av Hegramo naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1993-05-07-406

Forskrift om vern av Måsøra-Hofstadøra naturreservat i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1993-05-07-405

Forskrift om vern av Reppesleiret naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag