Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-04-24-413

Vedtak om sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, Vestfold


2013

FOR-2013-09-23-1248

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2013-09-23-1247

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Stokke kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-06-30-715

Forskrift om utvidet jakttid for grågås i deler av Vestfold


2010

FOR-2010-09-20-1297

Forskrift om hundehold, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2010-04-19-574

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold


FOR-2010-02-08-132

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Stokke kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-09-25-4972

Forskrift for husholdningsavfall, Stokke kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-841

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 22, vern av Langø landskapsvernområde, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold


FOR-2006-06-30-840

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 21, fredning av Melsom plante- og dyrefredningsområde, Stokke kommune, Vestfold


2005

FOR-2005-06-13-641

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Stokke kommune, Vestfold


2001

FOR-2001-11-19-1361

Forskrift om gebyrer for byggesaker, delingssaker og plansaker, Stokke kommune, Vestfold


1998

FOR-1998-03-18-289

Forskrift om politivedtekt, Stokke kommune, Vestfold


1986

FOR-1986-05-30-1209

Forskrift etter konsesjonsloven § 5, Stokke kommune, Vestfold


1984

FOR-1984-01-13-38

Godkjenning av våpen og flagg for Stokke kommune, Vestfold


1981

FOR-1981-10-02-4744

Forskrift om fredning for Akersvannet naturreservat, Stokke og Sem kommuner, Vestfold


FOR-1981-10-02-4743

Forskrift om fredning for Robergvannet naturreservat, Stokke kommune, Vestfold


1980

FOR-1980-06-13-22

Forskrift om vern for Bokemoa landskapsvernområde, Stokke kommune, Vestfold


1966

FOR-1966-12-02-3

Forskrift om grenseregulering mellom Sem og Stokke kommuner, Vestfold


1963

FOR-1963-03-08-1

Res. om overføring av Veierland fra Stokke til Nøtterøy kommune, Vestfold