Lokale forskrifter 8958 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-16-593

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland


FOR-2017-05-15-627

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Karmøy kommune, Rogaland


FOR-2017-05-11-585

Forskrift om fartsbegrensning i innlandsvannet Trevann og kanalen ned til Nidelva, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2017-05-11-559

Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka


FOR-2017-05-11-558

Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del


FOR-2017-05-11-557

Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning


FOR-2017-05-10-584

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester mm. Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-05-09-556

Forskrift om godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal som typiske turiststadar, Aurland kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-05-09-583

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-05-08-555

Forskrift om nedsenking av garnreiskap, Møre og Romsdal


FOR-2017-05-05-543

Forskrift om trekningskrinsar for meddommarar ved Sogn og Fjordane tingrett, Sogn og Fjordane


FOR-2017-05-03-582

Forskrift om endring i forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune


FOR-2017-05-02-625

Forskrift om kommunal anløpsavgift, Værøy kommune, Nordland


FOR-2017-04-28-514

Fastsetting av samisk navn på Sortland kommune, Nordland


FOR-2017-04-28-513

Fastsetting av samisk navn på Harstad kommune, Troms


FOR-2017-04-28-510

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2017-04-27-508

Forskrift om utvida jakttid for bever, Alvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-04-27-498

Forskrift om unntak fra forbudet mot kjøring etter 25. april – snøscooterløype 4, 5, 7 og 9, Grane kommune, Nordland


FOR-2017-04-26-542

Forskrift om endring i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-04-26-541

Forskrift om endring i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag