Lokale forskrifter 8921 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-04-468

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lardal kommune, Vestfold


FOR-2017-04-03-477

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold


FOR-2017-04-03-442

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Vaksdal kommune, Hordaland


FOR-2017-03-30-432

Forskrift om politivedtekt, Voss kommune, Hordaland


FOR-2017-03-29-464

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2017-03-29-408

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2017-03-29-407

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2017-03-29-406

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2017-03-29-405

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2017-03-29-404

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2017-03-29-467

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Roan kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-03-29-463

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk, Oslo kommune, Oslo


FOR-2017-03-28-476

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland


FOR-2017-03-28-403

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2017-03-28-402

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2017-03-28-401

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo


FOR-2017-03-28-400

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2017-03-28-399

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2017-03-28-398

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2017-03-28-397

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold