Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-20-540

Forskrift om utvidet jakttid på bever, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-02-23-235

Forskrift om Sollia som typisk turiststed, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1375

Forskrift om vern av Solfrittkroken naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-12-11-1508

Forskrift om vern av Veslhammarlia naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-12-11-1507

Forskrift om vern av Rokkåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2015-12-11-1506

Forskrift om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1629

Forskrift om vern av Viengskletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2014-02-14-147

Forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark


2013

FOR-2013-01-25-92

Forskrift om vern av Ledsageren naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-12-16-1925

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelforskriften, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2009-02-11-366

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-09-26-1062

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 7. Bersvenmyra naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-24-1310

Forskrift om verneplan for Rondane sør, vedlegg 1. Fredning av Hemmeldalen naturreservat, Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark


FOR-2006-11-08-1222

Forskrift om politivedtekt, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2006-06-21-900

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-09-02-981

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 10, Setningen naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2005-06-10-575

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 12, fredning av Svartåsfjellet naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


FOR-2005-06-10-574

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 11, fredning av Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark