Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-05-14-603

Forskrift om minsteareal for hjort, Stord kommune, Hordaland


FOR-2009-01-21-93

Forskrift om opningstider for serveringsstader, Stord kommune, Hordaland


2008

FOR-2008-10-29-1223

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Stord og Fitjar kommunar, Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-04-10-1227

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Stord kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-10-13-1032

Forskrift om vern av Brandvik som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Stord kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-12-17-1436

Forskrift om freding av Storsøy som naturreservat, Stord kommune, Hordaland


1996

FOR-1996-12-11-1396

Forskrift om politivedtekt, Stord kommune, Hordaland


1991

FOR-1991-03-11-177

Forskrift om endring av grensene i sjøen for Stord havnedistrikt, Stord kommune, Hordaland. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 1114 I og II og nr. 1214 IV. Sjøkart nr. 19


1987

FOR-1987-06-19-528

Godkjenning av våpen og flagg, Stord kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-259

Forskrift om vern for Bleikjo naturreservat, Stord kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-11-23-1929

Forskrift om vern for Hystad naturreservat i Stord kommune, Hordaland


1983

FOR-1983-12-16-1989

Forskrift om freding for Iglatjødno naturreservat, Stord kommune, Hordaland fylke


1969

FOR-1969-06-19-2

Forskrift om grenseregulering, Stord og Bomlø kommuner, Hordaland


1965

FOR-1965-07-13-2

Forskrift om forbud mot beiter for hester og storfe, Stord kommune, Hordaland


FOR-1965-07-07-4

Forskrift om beite, Stord kommune, Hordaland


FOR-1965-07-03-2

Forskrift om beite for hester og storfe, Stord kommune, Hordaland