Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-12-17-1754

Forskrift for vatn- og avlaupsgebyr, Stordal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-26-836

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stordal kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-11-11-1670

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Stordal kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-829

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 9, freding av Nesplassen naturreservat, Stordal kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1997

FOR-1997-09-30-1046

Forskrift om politivedtekt, Stordal kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1221

Forskrift om fredning av Seljebotsmyrane naturreservat, Stordal kommune, Møre og Romsdal


1991

FOR-1991-08-30-594

Godkjenning av våpen og flagg, Stordal kommune, Møre og Romsdal


1983

FOR-1983-12-30-2067 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova for Stordal kommune, Møre og Romsdal


1976

FOR-1976-07-09-13

Forskrift om deling av Ørskog, Skodje og Stordal kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-348 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Stordal kommune