Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-14-1695

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-12-14-1694

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


2014

FOR-2014-05-08-1066

Forskrift om minsteareal på hjort, Strand kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-10-27-1829

Forskrift om tilsyn med bygninger mv., Strand kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-08-27-1133

Forskrift om politivedtekt, Strand kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-10-15-1145

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner, Strand kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-11-26-1752

Forskrift om vedtekt for kontroll osv. av installasjoner og utstyr mv., Strand kommune, Rogaland


FOR-2002-11-26-1751

Forskrift om vedtekt for tilsyn i boliger, Strand kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-12-17-1449

Forskrift om freding av Gitlandsåsen som naturreservat, Forsand og Strand kommunar, Rogaland


1998

FOR-1998-12-17-1377

Forskrift for avfall, Strand kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2216

Forskrift om fredning for Heggheimsfjellet naturreservat, Strand kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2215

Forskrift om fredning for Tau naturreservat, Strand kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2214

Forskrift om fredning for Vatland naturreservat, Strand kommune, Rogaland


FOR-1984-01-11-35 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Strand kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-835

Forskrift om fredning for Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret naturreservat, Strand kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-834

Forskrift om fredning for Grasholmen og Knibringen naturreservat, Strand kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-833

Forskrift om fredning for Horgje naturreservat, Strand kommune, Rogaland