Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-25-246

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-06-22-803

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-12-11-1867

Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-26-835

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-06-20-1052

Forskrift om opningstider for serveringsverksemder, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-05-23-1051

Forskrift om sals- og skjenketider, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-03-14-314

Forskrift om open brenning og brenning av avfall, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-11-09-1098

Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-06-24-1114

Forskrift om gebyr for behandling etter plan- og bygningslova, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-05-335

Forskrift om vern av Presten naturreservat, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-03-26-1650

Forskrift om hundehald, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-10-12-1269

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-10-08-1310

Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Stranda og Norddal kommunar, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-828

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 8, freding av Hyskjet naturreservat, Stranda kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-04-08-1921

Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Stranda kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1235

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos, Møre og Romsdal, vedlegg 5, freding av Korsbrekke naturreservat, Stranda kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-05-25-498

Forskrift om Geiranger og Hellesylt som typiske turiststader, Stranda kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-04-01-353

Forskrift om politivedtekt, Stranda kommune, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-05-09-1043

Godkjenning av våpen og flagg, Stranda kommune, Møre og Romsdal