Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-09-24-1268

Adresseforskrift for Stryn kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-12-18-1928

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-06-711

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


2006

FOR-2006-06-06-713

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-935

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 4, freding av Tvinna naturreservat, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-934

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 3, freding av Tjønnane naturreservat, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-933

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 2, freding av Prestestøylen naturreservat, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-09-17-1210

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


2001

FOR-2001-04-17-400

Forskrift om Stryn som typisk turiststed, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-03-23-451

Forskrift om gebyrregulativ for handsaming av plansaker (plan- og bygningslova § 28-1, § 28-2 og § 30), Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-12-10-1340

Forskrift om politivedtekt, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1991-09-13-649

Forskrift om vern av Flostranda naturreservat, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-12-11-1065

Godkjenning av våpen og flagg, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-11-16-1898

Forskrift om freding for Gytle-skotet naturminne, Stryn kommune, Sogn og Fjordane


1976

FOR-1976-07-09-14

Forskrift om deling av Hornindal og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


1964

FOR-1964-10-23-3

Forskrift om kommunenavn, Stryn, Innvik, deler av Hornindal og Gloppen kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1964-07-10-3

Forskrift om sammenslåing av kommunene Stryn, Innvik og deler av Hornindal og Gloppen, Sogn og fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-352 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Stryn kommune, Sogn og Fjordane