Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-09-1893

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2017, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1892

Forskrift om anløpsavgift 2017, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-12-11-1558

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-11-23-1346

Forskrift om politivedtekt, Sula kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-827

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sula kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-848

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vegsundholmane – Veibustholmen naturreservat, Ålesund og Sula kommunar, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-10-15-1669

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Sula kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-05-24-709

Forskrift om høve til jakt etter hjort og rådyr, Sula kommune, Møre og Romsdal


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-06-27-831

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 11, freding av Raudnesvika naturreservat, Sula kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-830

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 10, freding av Sulesund naturreservat, Sula kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-17-1444

Forskrift om freding av Solevågsfjellet som naturreservat, Sula kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-387

Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet naturreservat med tilgrensande dyrelivsfreding, Sula kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-01-23-55

Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot og snurrevad, Borgundfjordområdet, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-06-18-1334 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Sula kommune, Møre og Romsdal


1976

FOR-1976-07-09-12

Forskrift om deling av kommuner, Sula og Ålesund, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-353 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sula kommune