Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1400

Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


2015

FOR-2015-04-23-432

Forskrift om minsteareal for felling av elg, hjort og rådyr, Suldal kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-06-15-996

Forskrift om gebyr i medhald av plan- og bygningsloven, Suldal kommune, Rogaland


FOR-2010-02-09-140

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Suldal kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2000

FOR-2000-10-13-1047

Forskrift om freding av Bjørklund som naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-12-17-1455

Forskrift om freding av Kjølvikskorpa som naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1999-12-17-1454

Forskrift om freding av Drotninghei som naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


1997

FOR-1997-09-26-1045

Forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde med biotopvern, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1997-09-26-1044

Forskrift om vern av Holmavassåno biotopvernområde, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1997-09-26-1043

Forskrift om vern av Kvanndalen landskapsvernområde med plantelivsfreding, Suldal kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-11-1400

Forskrift om politivedtekt, Suldal kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2218

Forskrift om fredning for Barkeland naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1984-12-21-2217

Forskrift om fredning for Ørland naturreservat, Suldal kommune, Rogaland


FOR-1984-05-30-1186 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Suldal kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-846

Forskrift om fredning for Foldøy fuglefredningsområde, Suldal kommune, Rogaland


1977

FOR-1977-03-25-2

Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Suldal kommune, Rogaland


1976

FOR-1976-03-11-6

Forskrift om herredsvåpen og flagg, Suldal kommune, Rogaland


1970

FOR-1970-11-06-3

Forskrift om oreigning, Suldal kommune, Tysseland gnr. 73, bnr. 1, Rogaland