Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-02-25-226

Forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland


FOR-2016-02-09-139

Forskrift om kommunale gebyr for arealeininga, Sund kommune, Hordaland


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


1993

FOR-1993-12-23-1287

Forskrift om vedtekter om forsøk med lokale skulestyre, Sund kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-06-20-515

Forskrift om innskrenkning i salstid for øl, Sund kommune, Hordaland


FOR-1990-06-18-508

Forskrift om politivedtekt, Sund kommune, Hordaland


FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1989

FOR-1989-02-01-108

Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetnad og framsyning av film og videogram i næring, Sund kommune, Hordaland


1988

FOR-1988-07-22-598

Godkjenning av våpen og flagg, Sund kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-283

Forskrift om vern for Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen naturreservat, Sund kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-282

Forskrift om vern for Kvernholmen og Rosmunnen naturreservat, Sund kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-355 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sund kommune, Hordaland