Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-12-12-1624

Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-11-19-1414

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-20-658

Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2011

FOR-2011-04-01-356

Forskrift om godkjenning av Gjøra som typisk turiststed, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-12-15-1889

Forskrift for motorferdsel i utmark, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-08-30-1027

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-11-25-1588

Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2004-11-25-1587

Forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-846

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 26, freding av Ottem naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-845

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 25, freding av Småvollen naturreservat, Sunndal og Oppdal kommunar, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


FOR-2003-06-27-844

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 24, freding av Oppdølsstranda naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-843

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 23, freding av Knutsliøya naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1250

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 20, freding av Øksendalsøra naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-05-03-437

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 10, vern av Torbudalen biotopvernområde, Sunndal og Nesset kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2002-05-03-433

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 6, vern av Åmotan - Grøvudalen landskapsvernområde, Sunndal og Oppdal kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag