Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-01-12-26

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-11-14-1322

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-04-13-318

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2010

FOR-2010-05-28-880

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Bøfjordholmane naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


FOR-2008-07-18-1377

Forskrift om bruk av piggtråd som gjerdemateriale, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-09-14-1080

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-06-28-1696

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-849

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 29, freding av Svorkalia naturreservat, Surnadal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-848

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 28, freding av Brøskjalia naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-847

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 27, freding av Kallset naturreservat, Halsa og Surnadal kommunar, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1252

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 22, freding av Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-11-08-1251

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 21, freding av Søysetøran naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2001

FOR-2001-03-20-262

Forskrift om politivedtekt, Surnadal kommune, Møre og Romsdal


2000

FOR-2000-05-18-826

Forskrift om løyve for omsetning av video, Surnadal kommune, Møre og Romsdal