Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2011

FOR-2011-02-21-219

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Sveio kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-12-16-1617

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-02-06-1270

Forskrift om hald og bandtvang for hund, Sveio kommune, Hordaland


2003

FOR-2003-04-02-445

Forskrift om politivedtekt, Sveio kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


1998

FOR-1998-06-05-549

Forskrift om freding av Hopsfjellet som naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1069

Forskrift om fredning av Viksefjord naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1068

Forskrift om fredning av Bjellandsvatnet naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1067

Forskrift om fredning av Mannavatn naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1066

Forskrift om fredning av Skiftestad naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1065

Forskrift om fredning av Færås naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


FOR-1995-12-15-1064

Forskrift om fredning av Lokna naturreservat, Sveio kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-03-11-206

Forskrift om forvaltningsreglar for Ulveraker jaktsameige, Sveio kommune, Hordaland


1982

FOR-1982-02-19-422

Godkjenning av våpen og flagg for Sveio kommune, Hordaland


1975

FOR-1975-04-08-4

Forskrift om beite for geit og sau, Sveio kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-04-26-6

Forskrift om sammenslåing av Sveio, Valestrand og Vikebygd kommuner, Hordaland og Skjold kommune, Rogaland