Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-04-04-391

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold


2010

FOR-2010-05-03-1919

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Svelvik kommune, Vestfold


FOR-2010-05-03-1918

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Svelvik kommune, Vestfold


FOR-2010-05-03-1908

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Svelvik kommune, Vestfold


2000

FOR-2000-12-11-1606

Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Svelvik kommune, Vestfold


1998

FOR-1998-04-01-354

Forskrift om politivedtekt, Svelvik kommune, Vestfold


1992

FOR-1992-09-21-810

Forskrift om avvikende åpningstid for serveringssteder, Svelvik kommune, Vestfold


1991

FOR-1991-11-01-696

Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud


1989

FOR-1989-02-03-109

Grenseregulering, Drammen og Svelvik kommuner, Buskerud og Vestfold


1983

FOR-1983-04-14-1337

Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Svelvik kommune, Vestfold


1981

FOR-1981-10-02-4748

Forskrift om fredning for Grunnane naturreservat, Svelvik kommune, Vestfold og Hurum kommune, Buskerud


1965

FOR-1965-06-25-4

Forskrift om grenseregulering, Sande og Svelvik kommuner, Vestfold


1964

FOR-1964-09-04-1

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg for Svelvik kommune, Vestfold


1963

FOR-1963-06-06-1

Forskrift om sammenslutning av Svelvik og Strømm kommuner, Vestfold


1962

FOR-1962-11-16-3

Forskrift om sammenslåing av Svelvik og Strømm kommuner, Vestfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-359 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Svelvik kommune