Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-04-25-446

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-09-16-1115

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-17-881

Forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-06-18-897

Forskrift om minsteareal for hjort, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-10-24-1226

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-11-20-1742

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-04-26-757

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-824

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 4, freding av Gjevenesstranda naturreservat, Ørsta og Sykkylven kommunar, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-06-29-655

Forskrift om opnings- og skjenketider, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1227

Forskrift om fredning av Storeidet naturreservat, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-13-1226

Forskrift om fredning av Remerhornheiane naturreservat, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-10-10-937

Forskrift om politivedtekt, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


1982

FOR-1982-04-30-905

Godkjenning av våpen og flagg for Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


1955

FOR-1955-08-26-3

Forskrift om grenseregulering, Ørskog og Sykkylven kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-360 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Sykkylven kommune