Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2012

FOR-2012-03-29-281

Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2012, Tana kommune, Finnmark


FOR-2012-03-29-280

Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, Tana kommune, Finnmark


2010

FOR-2010-12-15-1834

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tana kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-06-29-801

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 14. Fredning av Julelvdalen naturreservat, Tana kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-800

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 13. Fredning av Harrelv naturreservat, Tana kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-799

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 12. Fredning av Hanadalen naturreservat, Tana kommune, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


1998

FOR-1998-03-19-4962

Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark


1992

FOR-1992-05-29-416

Forskrift om endring i kommunens navn fra Tana kommune til Deatnu-Tana kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-936

Forskrift om vern av Tanamunningen naturreservat, Tana kommune, Finnmark


FOR-1991-12-20-935

Forskrift om vern av Vestertana naturreservat, Tana kommune, Finnmark


1984

FOR-1984-08-10-1591

Vedtak om kommunegrensen, Lebesby og Tana kommuner, Finnmark


FOR-1984-05-11-1104

Godkjenning av våpen og flagg, Tana kommune, Finnmark


1983

FOR-1983-11-04-1640

Forskrift om fredning for Ovdalsdasvarri naturreservat, Tana kommune, Finnmark


1965

FOR-1965-07-22-1

Forskrift om beite, Tana kommune, Finnmark


1963

FOR-1963-03-29-4

Forskrift om sammenslåing av Tana og Polmak kommuner, Finnmark


1962

FOR-1962-03-30-2

Forskrift om sammenslåing av Tana og Polmak kommuner, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-372 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tana kommune, Finnmark