Lokale forskrifter 36 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-14-1695

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-12-14-1694

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-06-14-743

Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Time kommune, Rogaland


FOR-2016-06-14-649

Forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker, Time kommune, Rogaland


FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2013

FOR-2013-10-14-1783

Forskrift om friluftsaktivitetar ved Melsvatn, Time kommune, Rogaland


2012

FOR-2012-06-27-663

Vedtak om endring av kommunegrensa mellom Time og Gjesdal kommuner, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


FOR-2009-08-27-1134

Forskrift om politivedtekt, Time kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-12-11-4975

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Time kommune, Rogaland


FOR-2007-12-11-1506

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Time kommune, Rogaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


2000

FOR-2000-06-20-834

Forskrift for innsamling av matavfall frå storkjøkken/storhushaldningar, Time kommune, Rogaland


FOR-2000-06-20-833

Forskrift for innsamling av risikoavfall, Time kommune, Rogaland


FOR-2000-06-20-832

Forskrift om renovasjon, Time kommune, Rogaland


FOR-2000-04-06-401

Forskrift om åpning for hjortejakt, Time kommune, Rogaland


FOR-2000-03-28-395

Forskrift om kommunale gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, delingslova og eigarseksjonslova, Time kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-06-14-4974

Forskrift om friluftsaktivitetar i Njåskogen, Time kommune, Rogaland