Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-11-791

Forskrift om rett til opphold i institusjon, kriterier og ventelister m.m., Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-01-12-26

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-03-14-526

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-02-07-524

Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-02-07-523

Forskrift for husholdningsavfall, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2011

FOR-2011-12-16-1279

Forskrift om vern av Rottåsberga naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-06-08-714

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-842

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 22, freding av Gylhamran naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-841

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 21, freding av Boksaspa naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


2000

FOR-2000-06-22-612

Forskrift om politivedtekt, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1228

Forskrift om fredning av Einsetmyra naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-08-25-4953

Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-416

Forskrift om vern av Langvatnet naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-09-07-1693

Godkjenning av våpen og flagg, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven