Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1384

Forskrift om vern av Gjuvet naturreservat, Tinn kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-11-1526

Forskrift om vern av Bratterudskogen naturreservat, Tinn kommune, Telemark


2014

FOR-2014-09-17-1213

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Tinn kommune, Telemark


2012

FOR-2012-12-18-1429

Forskrift om hundehold, Tinn kommune, Telemark


FOR-2012-12-14-1317

Forskrift om politivedtekt, Tinn kommune, Telemark


FOR-2012-12-06-1470

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tinn kommune, Telemark


2010

FOR-2010-12-17-1616

Forskrift om vern av Vestfjorddalen naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2010-03-25-991

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tinn kommune, Telemark


2009

FOR-2009-06-26-900

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 17. Fredning av Midtstrondbekken naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2009-06-26-899

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 16. Fredning av Mælslia nord naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2009-06-26-898

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 15. Fredning av Glupen naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2009-06-26-897

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 14. Fredning av Øverland naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2009-02-26-924

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tinn kommune, Telemark


2005

FOR-2005-09-02-994

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 23, Mælslia naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2005-09-02-993

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 22, Lauvhøgdi naturreservat, Tinn kommune, Telemark


FOR-2005-04-26-696

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Tinn kommune, Telemark


2003

FOR-2003-02-27-368

Forskrift om eiendomsskatt etter tilleggsloven til eiendomsskatteloven, Tinn kommune, Telemark


2001

FOR-2001-03-08-259

Forskrift om typiske turiststeder, Tinn kommune, Telemark


2000

FOR-2000-12-15-1492

Forskrift om vern av Brattefjell-Vindeggen som landskapsvernområde med dyrelivsfreding, Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar, Telemark