Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2013

FOR-2013-04-16-379

Forskrift om minsteareal for elg, Tjeldsund kommune, Nordland


2010

FOR-2010-05-20-739

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tjeldsund kommune, Nordland


2006

FOR-2006-05-04-5001

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tjeldsund kommune, Nordland


FOR-2006-05-04-5000

Forskrift for hjemmekompostering av matavfall, Tjeldsund kommune, Nordland


FOR-2006-05-04-4999

Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og slamgebyr, Tjeldsund kommune, Nordland


FOR-2006-05-04-4979

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Tjeldsund kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1439

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 42, Tjeldneset naturreservat, Tjeldsund kommune, Nordland


FOR-2002-06-05-4978

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjeldsund kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1519

Forskrift om fredning av Storberget naturreservat, Tjeldsund kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1491

Forskrift om fredning av Fjelldalslia naturreservat, Tjeldsund kommune, Nordland


1990

FOR-1990-06-29-526

Godkjenning av våpen og flagg, Tjeldsund kommune, Nordland


1984

FOR-1984-06-18-1335 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Tjeldsund kommune, Nordland


1978

FOR-1978-11-23-4420

Forskrift om politivedtekt for Tjeldsund kommune, Nordland


1972

FOR-1972-01-10-3145

Forskrift om sakte fart ved Hamneset i Ramsund, Tjeldsund kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-31-10

Forskrift om sammenslåing av Tjeldsund, Lødingen og Evenes kommuner, Nordland


FOR-1963-04-19-3

Forskrift om grenseregulering, Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-376 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tjeldsund kommune, Nordland