Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-16-182

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-03-18-272

Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke


2015

FOR-2015-05-15-514

Forskrift om politivedtekt, Tjøme kommune, Vestfold


2014

FOR-2014-12-17-1927

Forskrift om abonnementsvilkår for vann- og avløp, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2014-12-17-1926

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2014-12-17-1925

Forskrift om tvungen slamtømming, Tjøme kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-08-23-1029

Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold


2010

FOR-2010-12-08-1891

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2010-04-19-574

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold


2009

FOR-2009-06-19-731

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 23. Vern av Torskerumpa biotopvernområde, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-730

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 22. Vern av Saltbuskjær biotopvernområde, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-729

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 21. Vern av Gryteskjær biotopvernområde, Tjøme kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-838

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 19, fredning av Pirane naturreservat, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-837

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 18, fredning av Sønstegård plante- og dyrefredningsområde, Tjøme kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-835

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 16, vern av Rød-Dirhue landskapsvernområde, Tjøme kommune, Vestfold


2004

FOR-2004-03-12-526

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Tjøme kommune, Vestfold


2002

FOR-2002-02-07-367

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Tønsberg, Borre (Horten), Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold


2001

FOR-2001-05-02-485

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold


1999

FOR-1999-05-06-484

Forskrift om Tjøme som typisk turiststed, Tjøme kommune, Vestfold