Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1388

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


2015

FOR-2015-03-27-320

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark


2006

FOR-2006-07-25-4956

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på området ved Åmlivatn i Skafså, Tokke kommune, Telemark


FOR-2006-06-13-972

Forskrift om hundehald, Tokke kommune, Telemark


2005

FOR-2005-06-10-566

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 3, freding av Storskog naturreservat, Tokke kommune, Telemark


FOR-2005-04-25-427

Forskrift om adgang til jakt etter bever, Tokke kommune, Telemark


FOR-2005-04-25-426

Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, Tokke kommune, Telemark


2002

FOR-2002-03-22-1919

Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Tokke kommune, Telemark


1999

FOR-1999-09-06-1570

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillarar, privét, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


1998

FOR-1998-04-27-753

Forskrift om skjenketider for alkohol og om stengetider ved serveringsstader, Tokke kommune, Telemark


FOR-1998-03-17-285

Forskrift om politivedtekt, Tokke kommune, Telemark


1993

FOR-1993-07-09-706

Forskrift om fredning av Heddedalane naturreservat, Tokke kommune, Telemark


1988

FOR-1988-11-28-1204

Forskrift om konsesjonsvilkår for framsyning og omsetning av film og videogram, Tokke kommune, Telemark


1987

FOR-1987-08-07-667

Forskrift etter konsesjonslova § 5, Tokke kommune, Telemark


FOR-1987-02-06-90

Godkjenning av våpen og flagg for Tokke kommune, Telemark


1984

FOR-1984-06-18-1336 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Tokke kommune, Telemark


1963

FOR-1963-09-05-7

Forskrift om kommunenavn, Vinje og Tokke kommuner, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-379 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tokke kommune