Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-26-127

Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2012

FOR-2012-12-03-1134

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark


FOR-2012-06-21-661

Forskrift om utvidet beverjakt, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark


2010

FOR-2010-01-11-55

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tolga kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-08-30-1039

Forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tolga kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


FOR-2006-06-21-1161

Forskrift for bruk av motorfartøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-21-1570

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 7, vern av Magnilldalen - Busjødalen landskapsvernområde, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark


FOR-2001-12-21-1567

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 4, vern av Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-12-07-1439

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 13, fredning av Olafloen naturreservat, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2001-12-07-1438

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 12, fredning av Galådalen naturreservat, Tolga kommune, Hedmark


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


2000

FOR-2000-01-24-84

Forskrift om politivedtekt, Tolga kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1382

Forskrift om fredning for Hodalen landskapsvernområde, Tolga kommune, Hedmark


FOR-1989-12-22-1381

Forskrift om fredning for Bjøreggene naturreservat, Os og Tolga kommuner, Hedmark


FOR-1989-12-22-1380

Forskrift om fredning for Telvanglia naturreservat, Tolga kommune, Hedmark


FOR-1989-07-14-637

Godkjenning av våpen og flagg, Tolga kommune, Hedmark