Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-07-1804

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune, Vestfold


2015

FOR-2015-12-18-1925

Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner, Vestfold


2013

FOR-2013-12-11-1730

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune, Vestfold


2012

FOR-2012-12-14-1316

Forskrift om vern av Presterødkilen naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2012-12-14-1315

Forskrift om vern av Ilene naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2012-05-23-456

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Tønsberg kommune, Vestfold


2011

FOR-2011-11-09-1120

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling iht. matrikkelforskriften, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2011-02-07-122

Forskrift om politivedtekt, Tønsberg kommune, Vestfold


2010

FOR-2010-05-19-1153

Forskrift om graving (graveforskrift), Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2010-04-19-574

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold


2007

FOR-2007-12-05-1505

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-08-24-1026

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-832

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 13, fredning av Karlsvika plantefredningsområde, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2006-06-30-831

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 12, fredning av Bliksekilen naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold


FOR-2006-03-15-1720

Forskrift for husholdningsavfall, Tønsberg kommune, Vestfold


2003

FOR-2003-06-27-852

Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Tønsberg og Nøtterøy kommuner, Vestfold


2002

FOR-2002-02-07-367

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Tønsberg, Borre (Horten), Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold


1998

FOR-1998-03-26-299

Forskrift om bruk av og orden i havner, Tønsberg havnedistrikt, Vestfold


1992

FOR-1992-07-29-607

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tønsberg kommune, Vestfold