Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2014

FOR-2014-12-09-1564

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms


2008

FOR-2008-04-08-382

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Torsken kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-866

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 25, Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy og Torsken kommuner, Troms


FOR-2004-06-04-865

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 24, Holmenvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Torsken kommune, Troms


FOR-2004-06-04-864

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 23, Sandsvika naturreservat, Torsken kommune, Troms


FOR-2004-06-04-863

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 22, Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune, Troms


1998

FOR-1998-07-09-658

Forskrift om politivedtekt, Torsken kommune, Troms


1990

FOR-1990-03-30-246

Godkjenning av våpen og flagg, Torsken kommune, Troms


1963

FOR-1963-06-06-3

Forskrift om sammenslåing av Lenvik, Sørreisa, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


FOR-1963-01-11-3

Forskrift om endring av kommuneinndeling, Sørreisa, Lenvik, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-381 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Torsken kommune