Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2007

FOR-2007-06-26-921

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tranøy kommune, Troms


2005

FOR-2005-11-16-1361

Forskrift om fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-04-879

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 38, Vardnesmyra naturreservat, Tranøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-869

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 28, Lekangsøya naturreservat, Tranøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-868

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 27, Leirpollen - Halsvatnet naturreservat, Tranøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-867

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 26, Lemmingvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Tranøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-866

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 25, Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy og Torsken kommuner, Troms


2000

FOR-2000-12-21-1533

Forskrift om fredning av Skatvikfjellet naturreservat, Tranøy kommune, Troms


FOR-2000-12-21-1532

Forskrift om fredning av Forøya naturreservat, Tranøy kommune, Troms


1997

FOR-1997-12-09-1337

Forskrift om politivedtekt, Tranøy kommune, Troms


1987

FOR-1987-05-15-436

Godkjenning av våpen og flagg, Tranøy kommune, Troms


1983

FOR-1983-04-22-870

Forskrift om fredning for Brannmyra naturreservat, Tranøy kommune, Troms


FOR-1983-04-22-869

Forskrift om fredning for Stongodden naturreservat, Tranøy kommune, Troms


1963

FOR-1963-06-06-3

Forskrift om sammenslåing av Lenvik, Sørreisa, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


FOR-1963-01-11-3

Forskrift om endring av kommuneinndeling, Sørreisa, Lenvik, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-382 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tranøy kommune