Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-14-429

Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-09-20-1221

Forskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-636

Forskrift om vern av Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2016-06-10-635

Forskrift om vern av Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


2015

FOR-2015-12-11-1517

Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2015-06-16-919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold


2014

FOR-2014-02-14-152

Forskrift om vern av Gukilhøgda naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus


FOR-2014-02-11-309

Forskrift om jakt på hjortevilt, Trøgstad kommune, Østfold


2013

FOR-2013-12-13-1457

Forskrift om vern av Strønes naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


2011

FOR-2011-05-18-1552

Forskrift om gebyrer for feiing og tilsyn av piper og ildsteder, Trøgstad kommune, Østfold


FOR-2011-03-29-1566

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold


2010

FOR-2010-02-16-1924

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter, mm., Trøgstad kommune, Østfold


2002

FOR-2002-12-13-1552

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 40, fredning av Åsermarka naturreservat, Askim og Trøgstad kommuner, Østfold


2001

FOR-2001-01-24-58

Forskrift om Båstad som typisk turiststed, Trøgstad kommune, Østfold


1998

FOR-1998-04-21-366

Forskrift om politivedtekt, Trøgstad kommune, Østfold


1992

FOR-1992-05-08-402

Forskrift om vern av Kallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus


FOR-1992-05-08-401

Forskrift om vern av Hæra naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-388 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Trøgstad kommune