Lokale forskrifter 38 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2016

FOR-2016-09-28-1152

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Tromsø kommune, Troms


FOR-2016-08-08-1015

Forskrift om innkreving av finansieringsbidrag til bygging av offentlig veg i Tromsø kommune, Troms


FOR-2016-02-17-201

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Tromsø kommune, Troms


2015

FOR-2015-09-29-1181

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik og Tromsø kommuner, Troms


2014

FOR-2014-08-27-1130

Forskrift om hundehold, Tromsø kommune, Troms


FOR-2014-05-26-686

Forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms


2012

FOR-2012-08-29-1466

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Tromsø kommune, Troms


2010

FOR-2010-06-28-1018

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker og refusjon, Tromsø kommune, Troms


FOR-2010-05-26-742

Forskrift om arrangement i byggverk og byrom, Tromsø kommune, Troms


FOR-2010-05-26-741

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i et område med særlig stor fare for brannspredning, asyl- og flyktningemottak samt omsorgsboliger, Tromsø kommune, Troms


2004

FOR-2004-09-29-1356

Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms


FOR-2004-06-04-857

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 16, Sandbukta naturreservat, Tromsø kommune, Troms


FOR-2004-06-04-856

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 15, Edøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Tromsø kommune, Troms


FOR-2004-06-04-855

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 14, Auvær naturreservat, Tromsø kommune, Troms


FOR-2004-06-04-854

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 13, Håja - Røssholmen landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Tromsø kommune, Troms


FOR-2004-02-20-384

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms


2003

FOR-2003-12-02-1406

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Tromsø kommune, Troms


2001

FOR-2001-06-27-1697

Forskrift om gebyrregulativ, saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Tromsø kommune, Troms


FOR-2001-05-08-489

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen og Målselv kommuner, Troms