Lokale forskrifter 53 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-17-692

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2016-06-17-690

Forskrift om vern av Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2016-05-26-1180

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-08-27-1644

Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-04-15-392

Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal veg og riks- og fylkesveg ved fare for dårlig luftkvalitet, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-09-25-1230

Forskrift om fredning av Kristiansten festning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-01-30-111

Forskrift om renovasjon, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-11-02-1524

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2011-09-29-1010

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-08-26-1483

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Trondheim kommune, Sør- Trøndelag


2009

FOR-2009-12-17-1857

Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-10-29-1421

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse, murgårder med trebjelkelag, samt omsorgsboliger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-11-20-1247

Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim, Oslo og Sør-Trøndelag


FOR-2008-06-12-970

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-05-06-454

Forskrift om hundehold, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-05-02-428

Vedtak om kommunegrense i sjøen, Malvik og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-11-16-1310

Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-11-20-1279

Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag


FOR-2006-08-31-1236

Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag