Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-20-1919

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-01-25-96

Forskrift om vern av Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-12-18-1458

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2012-12-03-1134

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark


FOR-2012-04-27-366

Forskrift om vern av Fregn naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2012-04-27-365

Forskrift om vern av Fulufjellet nasjonalpark, Trysil kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-10-19-1371

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2010-03-05-343

Forskrift om vern av Brødalen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-11-17-1849

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Trysil kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-10-28-1222

Forskrift om skjenketid for alkoholholdig drikk, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2008-10-28-1221

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2008-09-26-1063

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Skorbekklia naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2008-01-21-70

Forskrift om godkjenning av Trysil kommune som typisk turiststed hele året, Trysil kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-12-18-1792

Forskrift om tilkobling til fjernvarmeanlegg, Trysil kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-09-02-985

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 14, Storberget naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2005-09-02-984

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 13, Granåsen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2005-09-02-983

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 12, Smoldalen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark


FOR-2005-02-25-1820

Renovasjonsforskrift, Trysil kommune, Hedmark


2004

FOR-2004-03-25-579

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Trysil kommune, Hedmark