Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-16-1632

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder


FOR-2016-03-15-687

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1539

Forskrift om vern av Eikåsen naturreservat, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2015-05-05-529

Forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


2013

FOR-2013-10-09-1196

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-07-04-716

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 6 og 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2012-06-20-617

Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-15-1825

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-26-887

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Fredning av Fjellheia naturreservat, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-15-648

Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder


2004

FOR-2004-04-01-603

Forskrift om Gjeving som typisk turiststed, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1558

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 46, fredning av Nordskogen naturreservat, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-2002-12-13-1518

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 6, fredning av Haugsjåknipen naturreservat, Froland og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder


2001

FOR-2001-07-05-1035

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder


1998

FOR-1998-11-17-1023

Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune, Aust-Agder


FOR-1998-10-15-1544

Forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder


1996

FOR-1996-06-27-755

Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin, åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune, Vest-Agder


1986

FOR-1986-04-04-884

Godkjenning av våpen og flagg i Tvedestrand kommune, Aust-Agder


1983

FOR-1983-03-04-533

Vedtak om grenseregulering, Tvedestrand og Risør kommuner, Aust-Agder