Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-09-305

Forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-02-22-302

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-09-10-1216

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-10-19-1304

Forskrift om isfiskeløyper for kjøring med snøscooter til Nesjøen og Essandsjøen, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-17-1880

Forskrift om tidsfrister for å gjennomføre oppmålingsforretninger, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-01-09-21

Verneplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Vedlegg 1. Forskrift om Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, Røros og Tydal kommuner, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-04-11-350

Forskrift om fredning av Sankkjølen naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-04-11-349

Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-08-29-1116

Forskrift om hundehold, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2007-02-15-186

Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-02-20-390

Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2002

FOR-2002-06-18-611

Forskrift om Stugudalen som typisk turiststed, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-977

Forskrift om fredning av Henfallet naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-01-29-61

Forskrift om politivedtekt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-962

Forskrift om vern av Hilmo naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1102

Forskrift om Stormyra naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


1973

FOR-1973-11-16-7

Forskrift om fredning av Hilmo naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-392 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tydal kommune