Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-25-507

Forskrift om utvida jakttid for bever, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1374

Forskrift om vern av Gammeldalsberget naturreservat, Tynset kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-04-28-474

Forskrift om utvida jakttid på bever, Tynset kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark


2009

FOR-2009-12-17-1789

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark


FOR-2009-01-27-95

Forskrift om beite for husdyr, Tynset kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-06-19-960

Forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-11-28-1704

Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-10-26-1393

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2004-10-26-1392

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark


2002

FOR-2002-05-03-429

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland


2001

FOR-2001-12-21-1570

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 7, vern av Magnilldalen - Busjødalen landskapsvernområde, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark


FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-12-07-1437

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 11, fredning av Stormyra naturreservat, Tynset kommune, Hedmark


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


2000

FOR-2000-01-26-91

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Porsgrunn, Loppa og Tynset kommuner, Telemark, Finnmark og Hedmark


1999

FOR-1999-12-08-1247

Forskrift om politivedtekt, Tynset kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-05-01-395

Forskrift for fiske, Tynset kommune, Hedmark