Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-06-22-742

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-12-12-1669

Forskrift om vern av Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat, Tysnes kommune, Hordaland


FOR-2014-06-17-1004

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Tysnes kommune, Hordaland


2012

FOR-2012-07-04-832

Forskrift om godkjenning av Tysnes som typisk turiststad, Tysnes kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


FOR-2010-04-30-669

Forskrift omminsteareal for hjort, Tysnes kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-12-20-1818

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar, Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kommunar, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2000

FOR-2000-10-13-1033

Forskrift om freding av Børevika som naturreservat, Tysnes kommune, Hordaland


1998

FOR-1998-01-14-48

Forskrift om politivedtekt, Tysnes kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-264

Forskrift om vern for Kråko naturreservat, Tysnes kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-263

Forskrift om vern for Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret naturreservat, Tysnes kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-395 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Tysnes kommune