Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2014

FOR-2014-12-12-1659

Forskrift om vern av Tveitaneset naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-12-14-1865

Forskrift om førebyggjande brannvern, feietenesta, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-2010-06-15-994

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Tysvær kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-16-1617

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommuner, Rogaland og Hordaland


FOR-2009-09-15-1236

Forskrift om hald og bandtvang for hund, Tysvær kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-04-17-383

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Tysvær kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


2000

FOR-2000-05-12-512

Forskrift om politivedtekt, Tysvær kommune, Rogaland


1988

FOR-1988-05-10-567

Forskrift om konsesjonsvilkår for omsetjing av film og videogram, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1988-01-22-91

Regulering av Tysvær, Nedstrand og Finnøy prestegjeld, Stavanger bispedømme


1984

FOR-1984-12-21-2222

Forskrift om fredning for Aksdal naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1984-08-10-1508 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1984-02-03-270

Godkjenning av våpen og flagg, Tysvær kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-845

Forskrift om fredning for Lindøy fuglefredningsområde, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-823

Forskrift om fredning for Sørensholmen naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-822

Forskrift om fredning for Gåsholmen og Årvikholmen naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-821

Forskrift om fredning for Nautøy, Longholmen og Bukkholmen naturreservat, Bokn og Tysvær kommuner, Rogaland


1968

FOR-1968-06-28-1

Forskrift om grenseregulering, Vindafjord og Tysvær kommuner, Rogaland