Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-06-13-802

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2017-05-23-652

Forskrift om politivedtekt, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-13-1692

Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-11-08-1351

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2016-05-10-591

Forskrift om hundehold, Ullensaker kommune, Akershus


2015

FOR-2015-12-08-1650

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Ullensaker kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-05-1369

Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2011-09-05-943

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2011-03-14-940

Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Ullensaker kommune, Akershus


2010

FOR-2010-11-08-1441

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Ullensaker kommune, Akershus


2009

FOR-2009-11-30-1560

Gebyrregulativ for areal- og landbruksenheten, betalingssatser for saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 109, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2009-10-26-1419

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2009-06-08-932

Forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Ullensaker kommune, Akershus


FOR-2009-04-27-1864

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ullensaker kommune, Akershus


2007

FOR-2007-11-19-1502

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker kommune, Akershus


2005

FOR-2005-05-09-415

Forskrift om politivedtekt, Ullensaker kommune, Akershus


2003

FOR-2003-09-22-1326

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ullensaker kommune, Akershus


2000

FOR-2000-10-30-1446

Forskrift om nedgravde oljetanker, Ullensaker kommune, Akershus


1999

FOR-1999-12-17-1428

Forskrift om fredning av Svenskestutjern som naturreservat, Ullensaker kommune, Akershus