Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-16-1628

Forskrift om vern av Ullensvang naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2016-12-16-1627

Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland


2014

FOR-2014-06-30-1976

Forskrift om gebyrregulativ, Ullensvang herad, Hordaland


2005

FOR-2005-09-19-1243

Forskrift om hundehald i Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2005-04-29-389

Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark, Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad, Hordaland


2004

FOR-2004-05-10-732

Forskrift om innkrevjing av gebyr for tilsyn med eigar av næringsavfall, Ullensvang herad, Hordaland


FOR-2004-05-10-731

Forskrift for torghandel, Ullensvang herad, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


1997

FOR-1997-08-27-980

Forskrift om politivedtekt, Ullensvang, Hordaland


FOR-1997-05-29-675

Forskrift om innsamling m.v. av forbruksavfall, Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune, Hordaland


1991

FOR-1991-08-28-591

Forskrift om opning av jakt etter villrein i Oksenhalvøya villreinområde i Granvin, Ullensvang og Ulvik kommunar, Hordaland


FOR-1991-08-12-681

Forskrift om naudsynt motorferdsle innanfor Ullensvang kommune sin del av Hardangervidda nasjonalpark, Hordaland


1988

FOR-1988-08-03-604

Midlertidig forskrift for motorferdsel ved reinsjakt på Hardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland


1984

FOR-1984-03-15-714

Forskrift om offentleg framsyning av film, videogram o.l., Ullensvang kommune, Hordaland


FOR-1984-01-09-25 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Ullensvang kommune, Hordaland


1981

FOR-1981-04-10-4830

Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark - Odda, Ullensvang og Eidfjord kommunar, Hordaland, Vinje og Tinn kommunar, Telemark, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud


1976

FOR-1976-07-09-15

Forskrift om deling av kommuner, Eidsfjord og Ullensvang, Hordaland


1964

FOR-1964-05-29-3

Forskrift om sammenslåing av Kvinnherad, Fjelberg, Varaldsøy (unntatt den delen av Mundheim krets' fastlandsdel som ligger nord for eiendommene under grn. 1-4), Skånevik, Etne, Kvam, Jondal og Strande..


1963

FOR-1963-07-05-21

Forskrift om sammenslåing av Ullensvang, Kinsarvik, Eidfjord og Granvin kommuner, Hordaland