Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-16-1701

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-06-16-745

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-04-28-1422

Forskrift for slamhandtering, Hareid og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-05-28-1003

Forskrift om rett til å føre tilsyn med bygg, område m.m., Ulstein kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-09-16-1311

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-06-17-1002

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-856

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Flørauden naturreservat, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-855

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Eggholmen naturreservat, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-854

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sandøya – Vattøya naturreservat, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-01-21-119

Forskrift om gebyrregulativ og utsett frist for oppmålingsforretning i vinterperiode for forvaltningsoppgåver, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-822

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 2, freding av Alstranda naturreservat, Ulstein og Hareid kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-821

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 1, freding av Havågane naturreservat, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-03-27-467

Forskrift om adgang til jakt etter hjort, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-09-21-1036

Forskrift om politivedtekt, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-384

Forskrift om vern av Flø fuglefredingsområde med tilgrensande dyrelivsfreding, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-383

Forskrift om vern av Stokksund-Blikkvågane fuglefredingsområde, Herøy og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal


1986

FOR-1986-05-30-1208

Godkjenning av våpen og flagg, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


FOR-1986-03-18-1169

Forskrift om stengevedtekter for serveringsstader, Ulstein kommune, Møre og Romsdal


1981

FOR-1981-04-30-4823

Forskrift om vern for 4 fuglefredningsområder og vern av fuglelivet på og omkring Runde i Herøy og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal