Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-07-1515

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Ulvik herad, Hordaland


2011

FOR-2011-04-14-422

Forskrift om minsteareal for tildeling av fellingsløyve for hjortevilt, Ulvik herad, Hordaland


2010

FOR-2010-12-15-1836

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Ulvik kommune, Hordaland


2006

FOR-2006-12-22-1546

Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 2. Vern av Finse biotopvernområde, Ulvik herad, Hordaland


FOR-2006-12-22-1545

Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet. Vedlegg 1. Vern av Hallingskarvet nasjonalpark, Hol kommune, Ulvik herad og Aurland kommune, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-05-29-675

Forskrift om innsamling m.v. av forbruksavfall, Eidfjord kommune, Granvin herad, Jondal kommune, Ullensvang herad, Ulvik herad og Voss kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1061

Forskrift om fredning av Ulvikpollen naturreservat, Ulvik kommune, Hordaland


1991

FOR-1991-08-28-591

Forskrift om opning av jakt etter villrein i Oksenhalvøya villreinområde i Granvin, Ullensvang og Ulvik kommunar, Hordaland


1988

FOR-1988-08-03-604

Midlertidig forskrift for motorferdsel ved reinsjakt på Hardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland


1986

FOR-1986-12-19-2304

Godkjenning av våpen og flagg, Ulvik kommune, Hordaland


1981

FOR-1981-04-10-4829

Forskrift om vern for Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde - Eidfjord og Ulvik kommunar, Hordaland, Hol, Nore og Uvdal kommunar, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-401 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Ulvik kommune