Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-12-11-1557

Forskrift om vern av Ridderspranget naturreservat, Vågå kommune, Oppland


FOR-2015-12-11-1556

Forskrift om vern av Veogjelet naturreservat, Vågå kommune, Oppland


FOR-2015-12-11-1555

Forskrift om vern av Baklie naturreservat, Vågå kommune, Oppland


FOR-2015-12-11-1554

Forskrift om vern av Stuttgonglie naturreservat, Vågå kommune, Oppland


FOR-2015-10-27-1251

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vågå kommune, Oppland


2014

FOR-2014-11-14-1398

Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-09-13-923

Forskrift om ordensreglar for grunnskulen, Vågå kommune, Oppland


2011

FOR-2011-06-06-575

Forskrift om unntak frå lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, Nord-Fron, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


FOR-2009-09-15-1235

Forskrift for adressetildeling, Vågå kommune, Oppland


FOR-2009-05-19-645

Forskrift om tøming av slamavskiljar, privet og tette tankar, Vågå kommune, Oppland


2007

FOR-2007-12-18-1839

Forskrift om gebyr for vatn og avløp, Vågå kommune, Oppland


2006

FOR-2006-11-24-1307

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 6. Vern av Finndalen landskapsvernområde, Vågå og Lom kommunar, Oppland


FOR-2006-11-24-1306

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 5. Vern av Ottadalen landskapsvernområde, Vågå, Lom og Skjåk kommunar, Oppland


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


FOR-2006-11-21-1283

Forskrift etter konsesjonslova § 7 om nedsett konsesjonsgrense for Vågå kommune, Oppland


FOR-2006-07-07-912

Forskrift om politivedtekt, Vågå kommune, Oppland


FOR-2006-05-30-587

Forskrift om bandtvang for hund, Vågå kommune, Oppland


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland