Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-06-22-740

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland


2010

FOR-2010-12-13-1833

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vågan kommune, Nordland


FOR-2010-04-26-899

Forskrift for områder med særlig stor fare for brannsmitte, gjeldende for hele Vågan, om adgang til å føre tilsyn, Vågan kommune, Nordland


2008

FOR-2008-11-04-1680

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland


FOR-2008-10-20-1128

Forskrift om åpningstider, Vågan kommune, Nordland


FOR-2008-07-23-861

Forskrift om Henningsvær som typisk turiststed, Vågan kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1442

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 45, Hovsflesa naturreservat, Vågan kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1441

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 44, Fuglbergøya/Nautøya naturreservat, Vågan kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1440

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 43, Laukvikøyene naturreservat, Vågan kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1438

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 41, Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lødingen og Vågan kommuner, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


1998

FOR-1998-10-21-976

Forskrift om politivedtekt, Vågan kommune, Nordland


1996

FOR-1996-10-16-938

Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Vågan kommune, Nordland


1995

FOR-1995-04-25-423

Forskrift om bruk av og orden i havner, Vågan kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-1996

Forskrift om fredning for Gimsøymyrene naturreservat, Vågan kommune, Nordland


1973

FOR-1973-03-30-1

Forskrift om herredsvåpen og flagg, Vågan kommune, Nordland


1963

FOR-1963-03-22-2

Forskrift om sammenslåing av Svolvær, Gimsøy og Vågan kommuner, Nordland


1948

FOR-1948-01-14-2

Forskrift om piggtråd til gjerde, Vågen kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-431 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vågan kommune