Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-06-15-813

Forskrift om nedgravde oljetanker, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-05-07-777

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-05-07-776

Forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-05-07-775

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-06-711

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-09-26-1189

Forskrift for adressetildeling mv., Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


2011

FOR-2011-05-25-1570

Forskrift om adgang til jakt etter hjort og fastsetting av minsteareal, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-941

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 10, freding av Movatna naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-04-28-468

Forskrift om politivedtekt, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1994

FOR-1994-07-29-782

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-463

Forskrift om vern av Klovningen naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-462

Forskrift om vern av Stallbrekka naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-461

Forskrift om vern av Einevarden naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-460

Forskrift om vern av Lysholmen naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-459

Forskrift om vern av Sildekruna naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-958

Forskrift om freding av Refvikvatnet naturreservat, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-03-27-216

Godkjenning av våpen og flagg, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


1957

FOR-1957-01-05-3035

Forskrift om fart i søndre innløp til Rugsund i Davik, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-432 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Vågsøy kommune