Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-27-462

Forskrift om forlenget jaktsesong for beverjakt, Våler kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-03-03-270

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Våler kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-02-14-146

Forskrift om vern av Eidsfjellet naturreservat, Våler og Åsnes kommuner, Hedmark


2013

FOR-2013-04-24-878

Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Våler kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-03-22-479

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Våler kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-06-30-759

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på Haslemoen, Våler kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-05-21-1142

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Våler kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-07-01-854

Forskrift om politivedtekt, Våler kommune, Hedmark


1998

FOR-1998-12-14-1275

Forskrift om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark


1993

FOR-1993-03-22-259

Delegering av myndighet om avgjørelse av søknader om skjenketid, Våler kommune, Hedmark


FOR-1993-03-22-258

Forskrift om formidling av øl fra bryggeri til forbruker, Våler kommune, Hedmark


FOR-1993-03-22-257

Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Våler kommune, Hedmark


FOR-1993-03-22-256

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Våler kommune, Hedmark


1987

FOR-1987-08-07-662

Godkjenning av våpen og flagg, Våler kommune, Hedmark


1986

FOR-1986-06-20-1369

Godkjenning av våpen og flagg, Våler kommune, Hedmark


1984

FOR-1984-02-10-463 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Våler kommune, Hedmark


1950

FOR-1950-01-19-1

Forskrift om piggtråd til gjerde, Våler kommune, Hedmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-435 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Våler kommune, Hedmark